bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
 > Sesja 20 - 20 listopada 2020r.
strona główna 

UCHWAŁA NR XX/146/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z po

UCHWAŁA NR XX/147/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Wieluniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

UCHWAŁA NR XX/148/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kiełczygłów na rok podatkowy 2021

UCHWAŁA NR XX/149/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XX/150/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2020 rok

UCHWAŁA NR XX/151/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XX/152/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XX/153/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zami

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-04-07 10:43:37.

Zobacz:
 Uchwały 2002 .  Uchwały 2003 .  Uchwała 2004 .  Uchwały 2005 .  Uchwały 2006 .  Uchwały 2007 .  Uchwały 2008 .  Uchwały 2009 .  Uchwały 2010 .  Uchwały 2011 .  Uchwały 2012 .  Uchwały 2013 .  Uchwały 2014 .  Uchwały 2015 .  Uchwały 2016 .  Uchwały 2017 .  Uchwały 2018 .  Uchwały 2019 .  Uchwały 2020 .  Uchwały 2021 .  Uchwały 2022 .  Uchwały 2023 .  Uchwały 2024 .  PROTOKOŁY z obrad Sesji Rady Gminy Kiełczygłów .  Imienny wykaz głosowania .  nadal obowiązujące .  Następna sesja . 
Data wprowadzenia: 2021-04-07 10:43:37
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl