bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
 > Sesja 16 - 14 maja 2020r.
strona główna 

UCHWAŁA NR XVI/118/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie oraz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok

UCHWAŁA NR XVI/119/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2020 rok

UCHWAŁA NR XVI/120/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XVI/121/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełczygłowie

UCHWAŁA NR XVI/122/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XVI/123/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących biood

UCHWAŁA NR XVI/124/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

UCHWAŁA NR XVI/125/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letnisko

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-04-07 10:23:19.

Zobacz:
 Uchwały 2002 .  Uchwały 2003 .  Uchwała 2004 .  Uchwały 2005 .  Uchwały 2006 .  Uchwały 2007 .  Uchwały 2008 .  Uchwały 2009 .  Uchwały 2010 .  Uchwały 2011 .  Uchwały 2012 .  Uchwały 2013 .  Uchwały 2014 .  Uchwały 2015 .  Uchwały 2016 .  Uchwały 2017 .  Uchwały 2018 .  Uchwały 2019 .  Uchwały 2020 .  Uchwały 2021 .  Uchwały 2022 .  Uchwały 2023 .  Uchwały 2024 .  PROTOKOŁY z obrad Sesji Rady Gminy Kiełczygłów .  Imienny wykaz głosowania .  nadal obowiązujące .  Następna sesja . 
Data wprowadzenia: 2021-04-07 10:23:19
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl