bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
 > Sesja 13 - 27 grudnia 2019
strona główna 

UCHWAŁA NR XIII/96/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Kiełczygłów oraz szczegółowyc

UCHWAŁA NR XIII/97/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2020 rok

UCHWAŁA NR XIII/98/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2020 - 2028

UCHWAŁA NR XIII/99/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2019 rok

UCHWAŁA NR XIII/100/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XIII/101/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XIII/102/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykor

UCHWAŁA NR XIII/103/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy Kiełczygłów na 2020 rok

UCHWAŁA NR XIII/104/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie stanowiska na temat koncepcji budowy wiaduktu w miejscowości Chorzew w ciągu drogi powiatowej Nr 3501E

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2020-02-25 11:52:58.

Zobacz:
 Uchwały 2002 .  Uchwały 2003 .  Uchwała 2004 .  Uchwały 2005 .  Uchwały 2006 .  Uchwały 2007 .  Uchwały 2008 .  Uchwały 2009 .  Uchwały 2010 .  Uchwały 2011 .  Uchwały 2012 .  Uchwały 2013 .  Uchwały 2014 .  Uchwały 2015 .  Uchwały 2016 .  Uchwały 2017 .  Uchwały 2018 .  Uchwały 2019 .  Uchwały 2020 .  Uchwały 2021 .  Uchwały 2022 .  Uchwały 2023 .  Uchwały 2024 .  PROTOKOŁY z obrad Sesji Rady Gminy Kiełczygłów .  Imienny wykaz głosowania .  nadal obowiązujące .  Następna sesja . 
Data wprowadzenia: 2020-02-25 11:52:58
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl