bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
 > - sesja 5 - 22 marca 2019 r.
strona główna 

UCHWAŁA NR V/36/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów na rok 2019

UCHWAŁA NR V/37/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2019 rok

UCHWAŁA NR V/38/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR V/39/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie

UCHWAŁA NR V/40/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kiełczygłów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 wr

UCHWAŁA NR V/41/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Brutus

UCHWAŁA NR V/42/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Chorzew

UCHWAŁA NR V/43/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dąbrowa

UCHWAŁA NR V/44/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dryganek

UCHWAŁA NR V/45/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Glina

UCHWAŁA NR V/46/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Gumnisko

UCHWAŁA NR V/47/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Huta

UCHWAŁA NR V/48/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kiełczygłów

UCHWAŁA NR V/49/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kiełczygłówek

UCHWAŁA NR V/50/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Obrów

UCHWAŁA NR V/51/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Osina

UCHWAŁA NR V/52/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Skoczylasy

UCHWAŁA NR V/53/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Studzienica

UCHWAŁA NR V/54/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Tuchań

UCHWAŁA NR V/55/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełczygłowie

UCHWAŁA NR V/56/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Glina Mała

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:00:27.

Zobacz:
 Uchwały 2002 .  Uchwały 2003 .  Uchwała 2004 .  Uchwały 2005 .  Uchwały 2006 .  Uchwały 2007 .  Uchwały 2008 .  Uchwały 2009 .  Uchwały 2010 .  Uchwały 2011 .  Uchwały 2012 .  Uchwały 2013 .  Uchwały 2014 .  Uchwały 2015 .  Uchwały 2016 .  Uchwały 2017 .  Uchwały 2018 .  Uchwały 2019 .  Uchwały 2020 .  Uchwały 2021 .  Uchwały 2022 .  Uchwały 2023 .  Uchwały 2024 .  PROTOKOŁY z obrad Sesji Rady Gminy Kiełczygłów .  Imienny wykaz głosowania .  nadal obowiązujące .  Następna sesja . 
Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:00:27
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl