bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW > Przetarg na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych" strona główna 

Przetarg na "Zakup energii elektrycznej na
potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek
organizacyjnych"

Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych".

Termin składania Ofert - 03 września 2019r. godz. 09:00


Poniżej dokumenty do pobrania:

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych"

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udzialu w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej

Załącznik nr 5.1 do SIWZ - Załącznik nr 1 do projektu umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw

Załącznik nr 7 do SIWZ - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

Załącznik nr 8 do SIWZ - Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 9 do SIWZ - Informacja o podwykonawstwie

Odpowiedzi na pytania wykonawców nr 1 z dnia 26.08.2019r.

Odpowiedzi na pytania wykonawców nr 2 z dnia 28.08.2019r.

Informacja z otwracia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty - 10.09.2019r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2019-08-22 14:04:17.

Zobacz:
 Zamowienia publiczne przed 2014 r. .  Plan Postępowań o udzielenie zamówienia publicznego .  PRZETAGI PUBLICZNE 2014 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2015 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2016 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2017 ROK .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2018 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE 2019 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2020 ROK .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2021 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2022 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE 2023 ROK . 
Data wprowadzenia: 2019-08-22 14:04:17
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl