bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
Przetargi strona główna 

PRZETARGI PUBLICZNE 2019 ROK


Zobacz:
   Przetarg - "Wykluczenie Cyfrowe"
   Przetarg "Place Zabaw Kiełczygłów" - PONOWNY
   Odbieranie i zagospodarowanie odpadów
   Budowa i wdrożenie SIP Gminy Kiełczygłów
   Przetarg - Zakup energii elektrycznej
   Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kiełczygłów
   Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, z napędem (4x4) dla OSP Chorzew
   Przetarg na Przebudowę i rozbudowę stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej w Kiełczygłowie
   PONOWNY Przetarg nieograniczony na Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej w Kiełczygłowie z dnia 28.11.2016 - PONOWNY
   Przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kiełczygłów" - 2017 rok
   Przetarg na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP
   Przetarg na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP PONOWNY
   Plan Postępowań o udzielenie zamówienia na 2018r.
   PRZETARGI PUBLICZNE - 2018 rok
   PRZETARGI PUBLICZNE 2019 ROK
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl