bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
 > sesja 3 - 05 grudnia 2018 r.
strona główna 

UCHWAŁA NR III/11/18 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kiełczygłów na rok podatkowy 2019

UCHWAŁA NR III/12/18 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR III/13/18 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR III/14/18 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2018 rok

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-04-23 12:31:11.

Zobacz:
 Uchwały 2002 .  Uchwały 2003 .  Uchwała 2004 .  Uchwały 2005 .  Uchwały 2006 .  Uchwały 2007 .  Uchwały 2008 .  Uchwały 2009 .  Uchwały 2010 .  Uchwały 2011 .  Uchwały 2012 .  Uchwały 2013 .  Uchwały 2014 .  Uchwały 2015 .  Uchwały 2016 .  Uchwały 2017 .  Uchwały 2018 .  Uchwały 2019 .  Uchwały 2020 .  Uchwały 2021 .  Uchwały 2022 .  PROTOKOŁY z obrad Sesji Rady Gminy Kiełczygłów .  Imienny wykaz głosowania .  nadal obowiązujące .  Następna sesja . 
Data wprowadzenia: 2021-04-23 12:31:11
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl