bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
 > sesja 2 - 30 listopada 2018 r.
strona główna 

UCHWAŁA NR II/5/18 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR II/6/18 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR II/7/18 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rady Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR II/8/18 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ,,Posił

UCHWAŁA NR II/9/18 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

UCHWAŁA NR II/10/18 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego ,,Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019 - 2023

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-04-23 12:26:54.

Zobacz:
 Uchwały 2002 .  Uchwały 2003 .  Uchwała 2004 .  Uchwały 2005 .  Uchwały 2006 .  Uchwały 2007 .  Uchwały 2008 .  Uchwały 2009 .  Uchwały 2010 .  Uchwały 2011 .  Uchwały 2012 .  Uchwały 2013 .  Uchwały 2014 .  Uchwały 2015 .  Uchwały 2016 .  Uchwały 2017 .  Uchwały 2018 .  Uchwały 2019 .  Uchwały 2020 .  Uchwały 2021 .  Uchwały 2022 .  Uchwały 2023 .  Uchwały 2024 .  
NOWA KADENCJA RADY GMINY W KIEŁCZYGŁOWIE 2024 - 2029
 .  PROTOKOŁY z obrad Sesji Rady Gminy Kiełczygłów .  Imienny wykaz głosowania .  nadal obowiązujące .  Następna sesja . 
Data wprowadzenia: 2021-04-23 12:26:54
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl