bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
 > sesja 34 - 10 października 2018 r.
strona główna 

UCHWAŁA NR XXXIV/210/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/211/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XXXIV/212/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 10 października 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Spółki Wodnej Wsi Kolonia Chorzew

UCHWAŁA NR XXXIV/213/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 10 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XXXIV/214/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/174/2018 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieg

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-12-04 09:15:59.

Zobacz:
 Uchwały 2002 .  Uchwały 2003 .  Uchwała 2004 .  Uchwały 2005 .  Uchwały 2006 .  Uchwały 2007 .  Uchwały 2008 .  Uchwały 2009 .  Uchwały 2010 .  Uchwały 2011 .  Uchwały 2012 .  Uchwały 2013 .  Uchwały 2014 .  Uchwały 2015 .  Uchwały 2016 .  Uchwały 2017 .  Uchwały 2018 .  Uchwały 2019 .  Uchwały 2020 .  Uchwały 2021 .  Uchwały 2022 .  PROTOKOŁY z obrad Sesji Rady Gminy Kiełczygłów .  Imienny wykaz głosowania .  nadal obowiązujące .  Następna sesja . 
Data wprowadzenia: 2018-12-04 09:15:59
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl