bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
Uchwały > sesja 33 - 05 września 2018 r. strona główna 

sesja 33 - 05 września 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/202/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/203/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XXXIII/204/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

UCHWAŁA NR XXXIII/205/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XXXIII/206/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 5 września 2018 r. w sprawie obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR XXXIII/207/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/127/2017 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli

UCHWAŁA NR XXXIII/208/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 5 września 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kiełczygłów do „Klastra OZE Energia Dla Regionu”

UCHWAŁA NR XXXIII/209/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-12-04 09:11:28.

Zobacz:
 2002 .  2003 .  2004 .  2005 .  2006 .  2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 .  PROTOKOŁY z obrad Rady Gminy Kiełczygłów .  nadal obowiązujące .  Następna sesja . 
Data wprowadzenia: 2018-12-04 09:11:28
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl