bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
 > sesja 32 - 28 czerwca 2018 r.
strona główna 

UCHWAŁA NR XXXII/196/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXII/197/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kiełczygłów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXII/198/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXII/199/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Kiełczygłów do organu regulującego

UCHWAŁA NR XXXII/200/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XXXII/201/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Kiełczygłów na lata 2018-2

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-12-04 09:04:46.

Zobacz:
 Uchwały 2002 .  Uchwały 2003 .  Uchwała 2004 .  Uchwały 2005 .  Uchwały 2006 .  Uchwały 2007 .  Uchwały 2008 .  Uchwały 2009 .  Uchwały 2010 .  Uchwały 2011 .  Uchwały 2012 .  Uchwały 2013 .  Uchwały 2014 .  Uchwały 2015 .  Uchwały 2016 .  Uchwały 2017 .  Uchwały 2018 .  Uchwały 2019 .  Uchwały 2020 .  Uchwały 2021 .  Uchwały 2022 .  Uchwały 2023 .  Uchwały 2024 .  
NOWA KADENCJA RADY GMINY W KIEŁCZYGŁOWIE 2024 - 2029
 .  PROTOKOŁY z obrad Sesji Rady Gminy Kiełczygłów .  Imienny wykaz głosowania .  nadal obowiązujące .  Następna sesja . 
Data wprowadzenia: 2018-12-04 09:04:46
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl