bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW > Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych - PONOWNY strona główna 

Przetarg nieograniczony na "Zakup energii
elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i
jej jednostek organizacyjnych" PONOWNY -
19.11.2018r.

Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych" PONOWNY.


Termin składania Ofert - 27 listopada 2018r. godz. 12:00 w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego NEW POWER Sp. z o. o. ul. Chełmżyńska 180 A, 04-464 Warszawa, pokój nr 214


Dokumentacja przetragowa wraz z załącznikami udostępniona w formatach *doc i *pdf


 

Ogłoszenie zamówienia w BZP

SIWZ na zakup energi elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych PONOWNY

Załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - oświadczenia wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 - projekt umowy

Załącznik nr 5.1 do SIWZ i załącznik nr 1 do projektu umowy

Załącznik nr 6 - wykaz wykonanych oraz wykonywanych dostaw

Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania dostaw

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 9 - Informacja o podwykonawstwie

Informacja z otwarcia ofert - 27.11.2018r.

Zawiadomienie o wyborze oferty - 10.12.2018r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:07:03.

Zobacz:
 Zamowienia publiczne przed 2014 r. .  Plan Postępowań o udzielenie zamówienia publicznego .  PRZETAGI PUBLICZNE 2014 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2015 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2016 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2017 ROK .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2018 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE 2019 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2020 ROK .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2021 rok . 
Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:07:03
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl