bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
 > Sesja 15 - 30 czerwca 2016r.
strona główna 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za 2015 rok

Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kiełczygłów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2015 rok

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2016 rok

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Pajęczańskiego

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kiełczygłów

Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiełczygłów

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Kiełczygłów oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-07-07 12:31:15.

Zobacz:
 Uchwały 2002 .  Uchwały 2003 .  Uchwała 2004 .  Uchwały 2005 .  Uchwały 2006 .  Uchwały 2007 .  Uchwały 2008 .  Uchwały 2009 .  Uchwały 2010 .  Uchwały 2011 .  Uchwały 2012 .  Uchwały 2013 .  Uchwały 2014 .  Uchwały 2015 .  Uchwały 2016 .  Uchwały 2017 .  Uchwały 2018 .  Uchwały 2019 .  Uchwały 2020 .  Uchwały 2021 .  Uchwały 2022 .  PROTOKOŁY z obrad Sesji Rady Gminy Kiełczygłów .  Imienny wykaz głosowania .  nadal obowiązujące .  Następna sesja . 
Data wprowadzenia: 2016-07-07 12:31:15
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl