bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
 > Sesja 12 - 29 stycznia 2016r.
strona główna 

Uchwała w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2016 rok

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2016 - 2028

Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Kiełczygłów na lata 2016 - 2018

Uchwała w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kiełczygłów na lata 2016 - 2023

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie K i e ł c z y g ł ó w na 2016 rok

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-03-01 14:28:49.

Zobacz:
 Uchwały 2002 .  Uchwały 2003 .  Uchwała 2004 .  Uchwały 2005 .  Uchwały 2006 .  Uchwały 2007 .  Uchwały 2008 .  Uchwały 2009 .  Uchwały 2010 .  Uchwały 2011 .  Uchwały 2012 .  Uchwały 2013 .  Uchwały 2014 .  Uchwały 2015 .  Uchwały 2016 .  Uchwały 2017 .  Uchwały 2018 .  Uchwały 2019 .  Uchwały 2020 .  Uchwały 2021 .  Uchwały 2022 .  PROTOKOŁY z obrad Sesji Rady Gminy Kiełczygłów .  Imienny wykaz głosowania .  nadal obowiązujące .  Następna sesja . 
Data wprowadzenia: 2016-03-01 14:28:49
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl