bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
 > Sesja 8 - 31 sierpnia 2015r.
strona główna 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2015 rok

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/49/2015 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie współdziałania z Gminą Częstochowa w realizacji zadań własnych gminy z zakresu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych

Uchwała w sprawie współdziałania z Gminą Częstochowa w realizacji zadań własnych gminy z zakresu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 601/2, 605, 625, 627, 628 oraz części działek nr ewid. 601/1, 602, 603/1, 606, 607, 608, 609, 1785,

Uchwała w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zasiłków celowych, zasiłków okresowych i pomocy rzeczowej przyznanych osobom i rodzinom nie spełniającym kryterium dochodowego określonego w ustawie o

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-03-01 14:21:39.

Zobacz:
 Uchwały 2002 .  Uchwały 2003 .  Uchwała 2004 .  Uchwały 2005 .  Uchwały 2006 .  Uchwały 2007 .  Uchwały 2008 .  Uchwały 2009 .  Uchwały 2010 .  Uchwały 2011 .  Uchwały 2012 .  Uchwały 2013 .  Uchwały 2014 .  Uchwały 2015 .  Uchwały 2016 .  Uchwały 2017 .  Uchwały 2018 .  Uchwały 2019 .  Uchwały 2020 .  Uchwały 2021 .  Uchwały 2022 .  PROTOKOŁY z obrad Sesji Rady Gminy Kiełczygłów .  Imienny wykaz głosowania .  nadal obowiązujące .  Następna sesja . 
Data wprowadzenia: 2016-03-01 14:21:39
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl