bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
Budżet strona główna 

Budżet

Uchwała Nr IV/26/2003 z dnia 24 lutego 2003r. w
sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiełczygłów
na 2003r.
 
Budżet gminy na 2003 r.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-05-19 15:00:00 | Data modyfikacji: 2006-01-19 11:27:03.
Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na
2003r.
 
Uchwała Nr V/36/2003 ws. dokonania zmian w budżecie gminy na 2003r.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-05-20 12:35:00 | Data modyfikacji: 2006-01-19 11:32:16.
Uchwała Nr XII/74/2004 z dnia 18 lutego 2004r. w
sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiełczygłów
na 2004r.
 
Budżet gminy na 2004 r.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2006-01-19 11:28:54 | Data modyfikacji: 2006-01-19 11:32:16.

Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
Kiełczygłów na 2004r.

 
Uchwała Nr XIV/91/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2006-01-19 12:08:31 | Data modyfikacji: 2008-06-06 10:51:34.
 
Uchwała Nr XV/97/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2006-01-19 12:16:24 | Data modyfikacji: 2008-06-06 10:51:34.
 
Uchwała Nr XVI/107/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2006-01-19 12:50:29 | Data modyfikacji: 2008-06-06 10:51:34.
 
Uchwała Nr XVII/111/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2006-01-19 13:13:30 | Data modyfikacji: 2008-06-06 10:51:34.
Uchwała Nr XVIII/114/2005 z dnia 25 lutego 2005r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiełczygłów
na 2005r.
 
Budżet gminy na 2005 r.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2006-01-19 13:16:20 | Data modyfikacji: 2008-06-06 10:51:34.

Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy
Kiełczygłów na 2005r.

 
Uchwała Nr XX 127 2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2005r.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2006-05-30 10:10:09 | Data modyfikacji: 2008-06-06 10:50:52.
 
Uchwała Nr XXII 146 2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2005r.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2006-05-30 10:16:35 | Data modyfikacji: 2008-06-06 10:50:52.
 
Uchwała Nr XXIII 148 2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2005r.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2006-05-30 10:17:35 | Data modyfikacji: 2008-06-06 10:50:52.
Uchwała Nr XXIV/150/2006 z dnia 24 lutego 2006r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kiełczygłów
na 2006r.
 
Budżet Gminy na 2006r.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2006-05-30 10:21:09 | Data modyfikacji: 2008-06-06 10:50:52.

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Kiełczygłów na 2006r.

 
Uchwała Nr XXV/156/2006 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2006r.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2006-05-30 10:23:15 | Data modyfikacji: 2008-06-06 10:50:31.
Uchwała Nr IV/20/2007 z dnia 27 lutego 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kiełczygłów
na 2007r.
 
Budżet Gminy na 2007r.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-06-06 13:05:11 | Data modyfikacji: 2008-06-06 10:50:31.

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Kiełczygłów na 2007r.

 
Uchwała Nr V/27/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2007r.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-06-06 13:13:51 | Data modyfikacji: 2008-06-06 10:49:55.
 
Uchwała Nr VI/30/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2007r.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-06-06 13:15:17 | Data modyfikacji: 2008-06-06 10:49:55.
Uchwała Nr X/57/2008 z dnia 29 lutego 2008r. w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kiełczygłów
na 2008r.
 
Budżet Gminy na 2008r.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-03-13 10:57:58 | Data modyfikacji: 2008-03-13 10:59:00.

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Kiełczygłów na 2008r.

 
Zarządzenie Nr 3/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2008r.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-06-06 10:48:02 | Data modyfikacji: 2008-06-06 10:50:09.

Uchwała Nr XI/62/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Załącznik nakłady inwestycyjne

Zarządzenie Nr 7/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2008r.

Uchwała nr XIII/68/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008r.

Załącznik Nr1 dochody

załącznik Nr 2 wydatki

Załącznik Nr 3 nakłady inwestycyjne

Uchwała nr XIV/74/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawo

Załącznik Nr 1 - informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku

Załącznik Nr 2 - sprawozdanie za I półrocze 2008 roku - dochody

Załącznik Nr 3 - sprawozdanie za I półrocze 2008 roku - wydatki

Załącznik Nr 4 - informacja z wykonania GFOŚiGW

Załącznik Nr 5 - informacja z wykonania planu finansowego SPZPOZ za I półrocze 2008 roku

Załącznik Nr 6 - informacja z wykonania planu finansowego GBP za I półrocze 2008 roku

Uchwała nr XV/87/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Załącznik Nr 1 dochody

Załącznik Nr 2 wydatki

Załącznik Nr 3 nakłady inwestycyjne

Załącznik Nr 4 GFOŚiGW

Uchwała nr XVI/89/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Załącznik Nr 1 dochody

Załącznik Nr 2 wydatki

Uchwała nr XVII/93/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Załącznik Nr 1 dochody

Załącznik Nr 2 wydatki

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-06-06 10:48:30 | Data modyfikacji: 2009-11-05 11:43:23.

Uchwała nr XVII/92/2008 Rady Gminy
Kiełczygłów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie
budżetu Gminy Kiełczygłów na 2009 rok

Uchwała nr XVII/92/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2009 rok

Załącznik Nr 1 dochody na 2009 r.

Załącznik Nr 2 wydatki na 2009 r.

Załącznik Nr 3 zadania zlecone

Załącznik Nr 4 alkohole

Załącznik Nr 5 przychody i rozchody

Załącznik Nr 6 źródła pokrycia deficytu

Załącznik Nr 7 GFOŚiGW

Załącznik Nr 8 nakłady inwestycyjne

Załącznik nr 9 prognoza długu na 2009-2014

Załącznik Nr 10 dochody budżetu państwa

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-05 12:16:42 | Data modyfikacji: 2009-11-05 12:36:21.

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Kiełczygłów na 2009r.

Uchwała nr XVIII/99/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Załącznik Nr 1wydatki

Załącznik Nr 2 nakłady inwestycyjne

Załącznik Nr 3 GFOŚiGW

Uchwała nr XIX/108/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Załącznik Nr 1 dochody

Uchwała nr XX/115/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 22 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Załącznik Nr 1 dochody

Załącznik Nr 2 wydatki

Załącznik Nr 3 przychody i rozchody

Załącznik Nr 4 nakłady inwestycyjne

Uchwała nr XXI/122/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Załącznik Nr 1 dochody

Załącznik Nr 2 wydatki

Załącznik Nr 3 plan dotacji

Załącznik Nr 4 nakłady inwestycyjne

Uchwała nr XXII/130/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Załącznik Nr 1 dochody

Załącznik Nr 2 wydatki

Załącznik Nr 3 nakłady inwestycyjne

Uchwała Nr XXIII/136/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany w budżecie

Załącznik Nr 1 - DOCHODY

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

Załącznik Nr 3 - NAKŁADY INWESTYCYJNE

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-05 12:34:49 | Data modyfikacji: 2013-01-21 10:21:55.

Uchwała nr XXV/146/2010 Rady Gminy
Kiełczygłów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie
budżetu Gminy Kiełczygłów na 2010 rok

Uchwala Nr XXV 146 2010 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie budżetu gminy kiełczygłów na 2010 r.

Załącznik Nr 1 - DOCHODY

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

Załącznik Nr 3 - PLAN DOTACJI

Załącznik Nr 4 - OCHRONA ŚRODOWISKA

Załącznik Nr 5 - NAKŁADY INWESTYCYJNE

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-01-21 10:27:22 | Data modyfikacji: 2013-01-21 10:21:55.

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Kiełczygłów na 2010r.

Uchwała Nr XXVI/153/2010 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Załącznik Nr 1 - DOCHODY

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

Załącznik Nr 3 - DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH

Uchwała Nr XXVII/156/2010 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Załącznik Nr 1 - DOCHODY

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

Załącznik Nr 3 - PRZYCHODY I ROZCHODY

Załącznik Nr 4 - NAKŁADY INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 5 - PLAN DOTACJI

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH

Uchwała Nr XXVIII/161/2010 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Załącznik Nr 1 - DOCHODY

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

Załącznik Nr 3 - NAKŁADY INWESTYCYJNE

Uchwała Nr XXIX/164/2010 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 padziernika 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Załącznik Nr 1 - DOCHODY

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

Załącznik Nr 3 - NAKŁADY INWESTYCYJNE

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH

Uchwała Nr IV/8/2010 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Załącznik Nr 1 - DOCHODY

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

Załącznik Nr 3 - OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-01-21 10:30:38 | Data modyfikacji: 2013-01-21 10:21:55.

Uchwała w sprawie budżetu Gminy
Kiełczygłów na 2011r.

 
Uchwała nr. V/10/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2011rok

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-01-18 15:27:49 | Data modyfikacji: 2013-02-07 13:28:48.

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Kiełczygłów na 2011r.

Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Uchwała Nr VIII/40/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Uchwała Nr IX/46/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Uchwała Nr X/50/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 14 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Uchwała Nr XI/63/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Uchwała Nr XII/68/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-01-21 10:49:47 | Data modyfikacji: 2013-02-07 13:28:48.

Uchwała w sprawie budżetu Gminy
Kiełczygłów na 2012r.

 
Uchwala nr XII/66/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30grudnia2011r w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2012 rok

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-01-18 15:30:33 | Data modyfikacji: 2013-02-07 13:27:44.

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Kiełczygłów na 2012r.

Uchwała Nr XIII/73/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Uchwała Nr XIV/78/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 01 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Uchwała Nr XV/84/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Uchwała Nr XVI/93/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Uchwała Nr XVII/95/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Uchwała Nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 ror

Uchwała Nr XIX/108/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 ror

Uchwała Nr XX/116/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 ror

Uchwała Nr XXI/134/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 ror

Uchwała Nr XXII/145/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 ror

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-01-21 11:20:59 | Data modyfikacji: 2013-02-07 13:27:44.

Uchwała w sprawie budżetu Gminy
Kiełczygłów na 2013r.

 
Uchwała Nr XXIII/148/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2013 rok

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-02-07 13:26:31 | Data modyfikacji: 2013-02-07 13:31:19.

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Kiełczygłów na 2013r.

Uchwała Nr XXIV/155/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2013 rok

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-02-07 13:29:18 | Data modyfikacji: 2013-02-07 13:31:19.

UCHWAŁY w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kiełczygłów na 2011 -
2014

Uchwała Nr V/11/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2011 - 2014

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-01-29 10:35:45 | Data modyfikacji: 2013-02-07 13:25:24.

UCHWAŁY w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kiełczygłów na 2011 -
2014

Uchwała Nr VIII/41/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr IX/47/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr X/51/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 14 października 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XI/62/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XII/67/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XIII/74/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 23 luty 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XIV/79/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 01 marca 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XV/85/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XVII/96/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XIX/109/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XX/117/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XXII/146/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-01-29 10:41:47 | Data modyfikacji: 2013-02-07 13:24:50.

UCHWAŁA w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kiełczygłów na 2013 -
2022

 
Uchwała Nr XXIII/149/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2013 - 2022

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-02-07 13:37:55 | Data modyfikacji: 2013-02-07 13:24:50.

UCHWAŁY w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kiełczygłów na 2013 -
2022

Uchwała Nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2013 - 2022

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-02-07 13:38:24 | Data modyfikacji: 2013-02-07 13:24:50.
Data wprowadzenia: 2013-02-07 13:38:24
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl