bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
 > Sesja 6 - 21 maja 2015r.
strona główna 

Uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kiełczygłów za 2014 rok

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 - 2014

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2015 rok

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kiełczygłów na lata 2013 - 2032”

Uchwała w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Spółki Wodnej Wsi Kolonia Chorzew

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Pajęczańskiego na dokumentację projektową przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3500E

Uchwała w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kiełczygłów do zawierania porozumień i umów dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak i jednostkami administracji rządowej

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-03-01 14:15:03.

Zobacz:
 Uchwały 2002 .  Uchwały 2003 .  Uchwała 2004 .  Uchwały 2005 .  Uchwały 2006 .  Uchwały 2007 .  Uchwały 2008 .  Uchwały 2009 .  Uchwały 2010 .  Uchwały 2011 .  Uchwały 2012 .  Uchwały 2013 .  Uchwały 2014 .  Uchwały 2015 .  Uchwały 2016 .  Uchwały 2017 .  Uchwały 2018 .  Uchwały 2019 .  Uchwały 2020 .  Uchwały 2021 .  Uchwały 2022 .  PROTOKOŁY z obrad Sesji Rady Gminy Kiełczygłów .  Imienny wykaz głosowania .  nadal obowiązujące .  Następna sesja . 
Data wprowadzenia: 2016-03-01 14:15:03
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl