bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
Przetargi strona główna 

Budowa i wdrożenie SIP Gminy Kiełczygłów


INFORMACJA o wyborze oferty z dnia 11 maja
2015r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-05-11 09:44:18.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-05-11 09:44:56.

WYJAŚNIENIA do Przetargu Nieograniczonego
z dnia 10 kwietnia 2015r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-04-16 09:54:55 | Data modyfikacji: 2015-04-16 10:02:06.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-04-16 09:55:27 | Data modyfikacji: 2015-04-16 10:02:41.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-04-16 09:56:00 | Data modyfikacji: 2015-04-16 10:03:13.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-04-16 09:57:32 | Data modyfikacji: 2015-04-16 10:03:45.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10 kwietnia
2015r.

Gmina Kiełczygłów zwraca się z zapytaniem ofertowym o wartości szacunkowej poniżej kwot dla usług określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na "Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Kiełczygłów wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu „zagospodarowanie przestrzenne”
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne - Działanie IV.2 E - usługi publiczne)

Termin składania ofert: 21 kwietnia 2015r

Forma składania ofert : e-mail na adres kielczyglow.gm@hot.pl

Zaproszenie do składania ofert cenowej wraz z załącznikami poniżej (udostępnione w plikach PDF oraz WORD)

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania

Formularz Ofertowy - *DOC

Formularz Ofertowy - *PDF

Projekt Umowy - *DOC

Projekt Umowy - *PDF

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-04-10 11:10:57 | Data modyfikacji: 2015-04-16 09:53:41.

Zobacz:
 Przetarg - "Wykluczenie Cyfrowe" .  Przetarg "Place Zabaw Kiełczygłów" - PONOWNY .  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów .  Budowa i wdrożenie SIP Gminy Kiełczygłów .  Przetarg - Zakup energii elektrycznej .  Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kiełczygłów .  Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, z napędem (4x4) dla OSP Chorzew .  Przetarg na Przebudowę i rozbudowę stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej w Kiełczygłowie .  PONOWNY Przetarg nieograniczony na Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej w Kiełczygłowie z dnia 28.11.2016 - PONOWNY .  Przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kiełczygłów" - 2017 rok .  Przetarg na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP .  Przetarg na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP PONOWNY .  Plan Postępowań o udzielenie zamówienia na 2018r. .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2018 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE 2019 ROK . 
Data wprowadzenia: 2015-04-10 11:10:57
Data modyfikacji: 2015-04-16 09:53:41
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl