bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
Ochrona Środowiska strona główna 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kiełczygłów
ws. MPZP dla obszaru Chorzew

Uchwała MPZP Chorzew wraz z załącznikami

Uzasadnienie do MPZP

Podsumowanie MPZP

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2023-04-03 11:00:30.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kiełczygłów z
dnia 10 maja 2022 r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2022-05-10 12:59:46.

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego z dnia
27 stycznia 2022 r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2022-02-01 10:19:22.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2022-02-01 10:19:42.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Siemkowice z
dnia 18.01.2022r.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2022-01-20 10:29:18.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Siemkowice z
dnia 14.01.2022r.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2022-01-18 14:45:47.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Siemkowice z
dnia 22.12.2021r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-12-28 09:16:13.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Siemkowice z
dnia 16.12.2021r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-12-17 11:08:16.

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
administracyjnego z dnia 14.10.2021r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-10-18 14:13:11.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-10-18 14:12:16.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Siemkowice z
dnia 14.10.2021r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-10-18 14:11:58.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-10-18 14:11:02.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rusiec z dnia
03.03.2021r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-03-15 08:38:32.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rusiec z dnia
03.03.2021r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-03-15 08:46:59.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rusiec o wydaniu
postanowienia

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2020-08-27 14:29:51.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rusiec o
wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2020-08-26 09:49:28.

OBWIESZCZENIA i INFORMACJE Dyrektora
Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

Poniżej umieszczamy OBWIESZCZENIA Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz w sprawie zawiadomienia stron o zawieszeniu postępowania administracyjnego i INFORMACJĘ Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.


 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o zawieszeniu postępowania administracyjnego

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2020-07-16 10:41:03 | Data modyfikacji: 2020-07-16 10:41:33.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kiełczygłów z
dnia 7 lipca 2020 r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2020-07-08 10:47:16.

Kurenda w sprawie zmianą sposobu
zagospodarowania i wykorzystania terenu

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2017-05-30 12:56:24.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kiełczygłów z
dnia 29.07.2016r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2016-07-29 13:23:27 | Data modyfikacji: 2016-07-29 13:25:47.

Studium Uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Kiełczygłów

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-11-27 10:34:05 | Data modyfikacji: 2015-11-27 10:35:18.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-11-27 10:33:20.

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Kiełczygłów

 Wniosek o wydanie Wypisu i Wyrysu z MPZP Gminy Kiełczygłów - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-08-04 09:36:16.

Studium Uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Kiełczygłów

Tekst Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kiełczygłów

MAPA Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kiełczygłów

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-05-20 08:51:56.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-04-10 09:41:45.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-03-05 14:32:48.
OBWIESZCZENIE
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-10-22 08:17:22 | Data modyfikacji: 2014-10-22 08:17:59.
OBWIASZCZENIE
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-07-18 15:02:08.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu MPZP

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-05-21 14:07:19.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-02-14 14:02:07.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁODZKIEGO z dnia
31.01.2014r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-02-06 11:08:17 | Data modyfikacji: 2014-02-06 11:18:40.
(kliknij na obrazek aby powiększyć)
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-01-31 09:58:44 | Data modyfikacji: 2014-01-31 10:03:06.
(kliknij na obrazek aby powiększyć)
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-01-31 09:59:48 | Data modyfikacji: 2014-01-31 10:02:28.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-11-28 14:46:13 | Data modyfikacji: 2013-11-28 14:57:18.
 Podsumowanie do w/w dokumentów - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-11-28 14:51:55 | Data modyfikacji: 2013-11-29 08:29:47.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr XXIX/195/2013

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr XXIX/196/2013

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr XXIX/197/2013

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-11-28 15:03:51.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-11-15 12:02:14.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-07-31 08:40:32.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-07-31 08:40:14.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-07-31 08:36:37.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-07-31 08:35:59.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-07-31 08:31:57.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-07-31 08:31:08.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-04-23 08:33:59 | Data modyfikacji: 2013-04-23 08:35:20.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-04-19 09:57:44 | Data modyfikacji: 2013-04-23 08:35:38.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-07-11 09:52:14.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-06-29 12:29:57.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-06-29 12:29:38.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-06-29 12:29:02.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-06-29 12:28:43.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-06-29 12:28:11.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-06-29 12:27:36.
 Uchwały_w_sprawie_MPZP_Gminy_Kiełczygłów_oraz_Studium_uwarunkowań_i_kierunków_zagospodarowania_przestrzennego_Gminy_Kiełczygłów_-_pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-06-29 13:23:16.

Projekt studium

Studium uwarunkowań Gminy Kiełczygłów

Studium kierunków Gminy Kiełczygłów

 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KIEŁCZYGŁÓW

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-01-30 08:44:22.

Prognoza oddziaływania na środowisko
ustaleń projektu studium

Załącznik nr 1 - system ekologiczny gminy

Załącznik nr 2 - tereny chronione akustyucznie

 Program oddziaływania na środowisko - tekst

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-01-30 08:50:45.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-01-30 08:25:57.

Tytuł Uchwała oraz tekst jednolity Planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kiełczygłów

 Uchwała nr. V/25/2007 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 23 marca 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kiełczygłów

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-12-19 13:00:07 | Data modyfikacji: 2011-12-19 13:02:07.

ZAWIADOMIENIE z dnia 01.12.2011r.
 Zawiadomienie - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-12-01 10:30:34.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-06-30 08:55:16.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2011-06-30 08:54:09 | Data modyfikacji: 2011-06-30 08:54:33.

OBWIESZCZENIE
Poniżej przedstawiamy OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kiełczygłów 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2006-12-12 12:06:15.

DECYZJA NR 1/2008 WóJTA GMINY
KIEłCZYGłóW z dnia 31.03.2008r.

W załączeniu zamieszczona jest Decyzja Nr 1/2008 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 31.03.2008r. wraz z załącznikiem Nr 2 - charakterystyka całego przedsięwzięcia - o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiełczygłów oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do wszystkich budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w miejscowości Kiełczygłów i Kolonia Kiełczygłów, a także budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kiełczygłów.

Decyzja jest w formacie PDF.

 Decyzja - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-04-04 09:56:34 | Data modyfikacji: 2008-04-04 09:59:38.
 Załącznik Nr 2 - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-04-04 10:00:02.

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY KIEŁCZYGŁÓW z
dnia 30.09.2008r.

Poniżej przedstawiamy Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w Urzędzie Gminy Kiełczygłów na wniosek Gminy Rząśnia.


 

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-09-30 14:59:07.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-09-30 14:59:30.

DECYZJA WÓJTA GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia
04.11.2008r.>/b>
Poniżej umieszczamy Decyzje wraz z załącznikiem Wójta Gminy Kiełczygłów o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie odcinka drogi relacji Marcelin-Brutus-Rząśnia.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-11-05 08:03:13 | Data modyfikacji: 2008-11-05 08:04:38.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-11-05 08:04:50.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-11-05 08:04:57.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-11-05 08:05:04.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-11-05 08:05:11.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-11-05 08:05:17.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kiełczygłów z
dnia 06.01.2009r.

Poniżej publikujemy Obwieszczenie Wójta Gminy Kiełczygłów o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 06 stycznia 2009r. 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-01-07 13:11:01.

OBWIESZCZENIE z dnia 15.04.2009r.
Obwieszczenie

Powyżej umieszczamy Obwieszczenie Starosty Pajęczańskiego o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie, rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Rząśnia - Brutus - Marcelin.


 

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-04-17 14:27:52.

OBWIESZCZENIE z dnia 09.07.2009r.

Poniżej przedstawiamy Obwieszczenie Wójta Gminy Kiełczygłów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


 

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-07-09 13:53:23.

OBWIESZCZENIE z dnia 22 lipca
2009r.

Poniżej przedstawiamy Obwieszczenie Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 22 lipca 2009r. o wydaniu decyzji o środkowiskowych uwarunkowaniach.


 

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-07-22 14:04:02.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-07-31 08:28:18.
Data wprowadzenia: 2013-07-31 08:28:18
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl