bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
 > Sesja 13 - 23 luty 2012r.
strona główna 

Uchwała Nr XIII/71/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych za udział w posiedzeniach rady i komisji, przewodniczącego Rady, wiceprzewodniczącego Rady,

Uchwała Nr XIII/72/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kiełczyglów na 2012r

Uchwała Nr XIII/73/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2012 rok

Uchwała Nr XIII/74/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2012 - 2022

Uchwała Nr XIII/75/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie udzielenia dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XIII/76/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Uchwała Nr XIII/77/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Odnowy Miejscowości Glina Mała

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-01-10 12:07:00.

Zobacz:
 Uchwały 2002 .  Uchwały 2003 .  Uchwała 2004 .  Uchwały 2005 .  Uchwały 2006 .  Uchwały 2007 .  Uchwały 2008 .  Uchwały 2009 .  Uchwały 2010 .  Uchwały 2011 .  Uchwały 2012 .  Uchwały 2013 .  Uchwały 2014 .  Uchwały 2015 .  Uchwały 2016 .  Uchwały 2017 .  Uchwały 2018 .  Uchwały 2019 .  Uchwały 2020 .  Uchwały 2021 .  Uchwały 2022 .  Uchwały 2023 .  Uchwały 2024 .  PROTOKOŁY z obrad Sesji Rady Gminy Kiełczygłów .  Imienny wykaz głosowania .  nadal obowiązujące .  Następna sesja . 
Data wprowadzenia: 2013-01-10 12:07:00
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl