bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
 > Sesja 22 - 28 grudnia 2012r.
strona główna 

Uchwała Nr XXII/139/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XXII/140/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr XXII/141/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXII/142/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXII/143/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie G

Uchwała Nr XXII/144/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kiełczygłowie

Uchwała Nr XXII/145/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2012 rok

Uchwała Nr XXII/146/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2012 - 2022

Uchwała Nr XXII/147/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2013 rok

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-01-10 11:27:58.

Zobacz:
 Uchwały 2002 .  Uchwały 2003 .  Uchwała 2004 .  Uchwały 2005 .  Uchwały 2006 .  Uchwały 2007 .  Uchwały 2008 .  Uchwały 2009 .  Uchwały 2010 .  Uchwały 2011 .  Uchwały 2012 .  Uchwały 2013 .  Uchwały 2014 .  Uchwały 2015 .  Uchwały 2016 .  Uchwały 2017 .  Uchwały 2018 .  Uchwały 2019 .  Uchwały 2020 .  Uchwały 2021 .  Uchwały 2022 .  Uchwały 2023 .  Uchwały 2024 .  PROTOKOŁY z obrad Sesji Rady Gminy Kiełczygłów .  Imienny wykaz głosowania .  nadal obowiązujące .  Następna sesja . 
Data wprowadzenia: 2013-01-10 11:27:58
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl