bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
 > Sesja 21 - 28 listopada 2012r.
strona główna 

Uchwała Nr XXI/130/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kiełczygłów na rok podatkowy 2013

Uchwała Nr XXI/131/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXI/132/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXI/133/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXI/134/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2012 rok

Uchwała Nr XXI/135/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Kiełczygłów oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

Uchwała Nr XXI/136/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/115/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 września 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegan

Uchwała Nr XXI/137/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XXI/138/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad Klubem Dziecięcym w Kiełczygłowie prowadzonym przez Gminę Kiełczygłów

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-01-10 11:16:11.

Zobacz:
 Uchwały 2002 .  Uchwały 2003 .  Uchwała 2004 .  Uchwały 2005 .  Uchwały 2006 .  Uchwały 2007 .  Uchwały 2008 .  Uchwały 2009 .  Uchwały 2010 .  Uchwały 2011 .  Uchwały 2012 .  Uchwały 2013 .  Uchwały 2014 .  Uchwały 2015 .  Uchwały 2016 .  Uchwały 2017 .  Uchwały 2018 .  Uchwały 2019 .  Uchwały 2020 .  Uchwały 2021 .  Uchwały 2022 .  Uchwały 2023 .  PROTOKOŁY z obrad Sesji Rady Gminy Kiełczygłów .  Imienny wykaz głosowania .  nadal obowiązujące .  Następna sesja . 
Data wprowadzenia: 2013-01-10 11:16:11
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl