bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
Strategia rozwoju strona główna 

Strategia rozwoju

Strategia Rozwoju Gminy Kiełczygłów
 
spis treści

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-05-23 12:26:00.
 
I. Wstęp

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-05-23 12:30:00.
 
II. Metoda opracowania strategii rozwoju

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-05-23 12:30:00.
 
III. Diagnoza stanu (rozdz. 1)

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-05-23 12:31:00.
 
III. Diagnoza stanu (rozdz. 2-4)

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-05-23 12:32:00.
 
III. Diagnoza stanu (rozdz. 5)

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-05-23 12:32:00.
 
III. Diagnoza stanu (rozdz. 6-7)

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-05-23 12:33:00.
 
IV. Wnioski z diagnozy

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-05-23 12:33:00.
 
V. Analizy SWOT - sektorowe i zbiorcza

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-05-23 12:33:00.
 
VI. Cel główny i cele strategiczne rozwoju Gminy Kiełczygłów

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-05-23 12:34:00.
 
VII. Monitoring strategii

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-05-23 12:34:00.
Data wprowadzenia: 2003-05-23 12:34:00
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl