bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
 > sesja 10 - 14 października 2011r.
strona główna 

Uchwała Nr X/50/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 14 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r

Uchwała Nr X/51/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 14 października 2011r. w sprawie zmian w WPF na 2011 r

Uchwała Nr X/52/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 14 października 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr X/58/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 14 października 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości

Uchwała Nr X/59/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 14 października 2011r. w sprawie zbycia nieruchomości

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-01-21 11:52:30.

Zobacz:
 Uchwały 2002 .  Uchwały 2003 .  Uchwała 2004 .  Uchwały 2005 .  Uchwały 2006 .  Uchwały 2007 .  Uchwały 2008 .  Uchwały 2009 .  Uchwały 2010 .  Uchwały 2011 .  Uchwały 2012 .  Uchwały 2013 .  Uchwały 2014 .  Uchwały 2015 .  Uchwały 2016 .  Uchwały 2017 .  Uchwały 2018 .  Uchwały 2019 .  Uchwały 2020 .  Uchwały 2021 .  Uchwały 2022 .  PROTOKOŁY z obrad Sesji Rady Gminy Kiełczygłów .  Imienny wykaz głosowania .  nadal obowiązujące .  Następna sesja . 
Data wprowadzenia: 2013-01-21 11:52:30
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl