bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
 > sesja 8 - 17 czerwca 2011r.
strona główna 

Uchwała nr VIII/38/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za 2010 rok

Uchwała nr VIII/41/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów

Uchwała nr VIII/41/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmian w WPF Gminy Kiełczygłów

Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie...

Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ...

Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze...

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-09-14 10:51:21.

Zobacz:
 Uchwały 2002 .  Uchwały 2003 .  Uchwała 2004 .  Uchwały 2005 .  Uchwały 2006 .  Uchwały 2007 .  Uchwały 2008 .  Uchwały 2009 .  Uchwały 2010 .  Uchwały 2011 .  Uchwały 2012 .  Uchwały 2013 .  Uchwały 2014 .  Uchwały 2015 .  Uchwały 2016 .  Uchwały 2017 .  Uchwały 2018 .  Uchwały 2019 .  Uchwały 2020 .  Uchwały 2021 .  Uchwały 2022 .  Uchwały 2023 .  PROTOKOŁY z obrad Sesji Rady Gminy Kiełczygłów .  Imienny wykaz głosowania .  nadal obowiązujące .  Następna sesja . 
Data wprowadzenia: 2012-09-14 10:51:21
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl