bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
 > sesja 26
strona główna 

Uchawła nr XXVI/151/2010 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstaw

Załącznik Nr 1 - sprawozdanie z wykonania budzetu za 2009 rok

Załącznik Nr 2 - sprawozdanie za 2009 rok - dochody

Załącznik Nr 3 - sprawozdanie za 2009 rok - wydatki

Załącznik Nr 4 - informacja z wykonania GFOŚiGW

Załącznik Nr 5 - sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZPOZ za 2009 rok

Załącznik Nr 6 - sprawozdanie z wykonania planu finansowego GBP za 2009 roku

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-07-26 14:17:31.

Uchawła nr XXVI/153/2010 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 marca 2010r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2010 rok.

Załącznik Nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik Nr 3 - dochody budżetu państwa

Plan finansowy zadań zleconych

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-07-26 14:25:23.

Zobacz:
 Uchwały 2002 .  Uchwały 2003 .  Uchwała 2004 .  Uchwały 2005 .  Uchwały 2006 .  Uchwały 2007 .  Uchwały 2008 .  Uchwały 2009 .  Uchwały 2010 .  Uchwały 2011 .  Uchwały 2012 .  Uchwały 2013 .  Uchwały 2014 .  Uchwały 2015 .  Uchwały 2016 .  Uchwały 2017 .  Uchwały 2018 .  Uchwały 2019 .  Uchwały 2020 .  Uchwały 2021 .  Uchwały 2022 .  Uchwały 2023 .  Uchwały 2024 .  PROTOKOŁY z obrad Sesji Rady Gminy Kiełczygłów .  Imienny wykaz głosowania .  nadal obowiązujące .  Następna sesja . 
Data wprowadzenia: 2010-07-26 14:25:23
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl