bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
 > sesja 23
strona główna 
 Uchwała Nr XXIII/132/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kiełczygłów na rok podatkowy 2010.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-17 13:43:04 | Data modyfikacji: 2009-12-17 15:11:39.

Uchwała Nr XXIII/133/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/133/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 października 2009 r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-17 13:45:03 | Data modyfikacji: 2009-12-17 14:44:15.
 Uchwała Nr XXIII/134/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-17 14:27:08 | Data modyfikacji: 2009-12-17 15:14:04.
 Uchwała Nr XXIII/135/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-17 14:28:15 | Data modyfikacji: 2009-12-17 15:14:19.

Uchwała Nr XXIII/136/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/136/2009 z dnia 29.10.2009 r. DOCHODY

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/136/2009 z dnia 29.10.2009 r. WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/136/2009 z dnia 29.10.2009 r. Plan nakładów inwestycyjnych na 2009 rok

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-17 14:35:14 | Data modyfikacji: 2009-12-17 14:39:23.

Zobacz:
 Uchwały 2002 .  Uchwały 2003 .  Uchwała 2004 .  Uchwały 2005 .  Uchwały 2006 .  Uchwały 2007 .  Uchwały 2008 .  Uchwały 2009 .  Uchwały 2010 .  Uchwały 2011 .  Uchwały 2012 .  Uchwały 2013 .  Uchwały 2014 .  Uchwały 2015 .  Uchwały 2016 .  Uchwały 2017 .  Uchwały 2018 .  Uchwały 2019 .  Uchwały 2020 .  Uchwały 2021 .  Uchwały 2022 .  Uchwały 2023 .  Uchwały 2024 .  PROTOKOŁY z obrad Sesji Rady Gminy Kiełczygłów .  Imienny wykaz głosowania .  nadal obowiązujące .  Następna sesja . 
Data wprowadzenia: 2009-12-17 14:35:14
Data modyfikacji: 2009-12-17 14:39:23
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl