bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
Uchwały > sesja 22 strona główna 

sesja 22

Uchwała nr XXII/129/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu...

Załącznik Nr 1 - informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku

Załącznik Nr 2 - sprawozdanie za I półrocze 2009 roku - dochody

Załącznik Nr 3 - sprawozdanie za I półrocze 2009 roku - wydatki

Załącznik Nr 4 - informacja z wykonania GFOŚiGW

Załącznik Nr 5 - informacja z wykonania planu finansowego SPZPOZ za I półrocze 2009 roku

Załącznik Nr 6- informacja z wykonania planu finansowego GBP za I półrocze 2009 roku

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 14:00:09 | Data modyfikacji: 2009-11-04 14:16:44.

Uchwała nr XXII/130/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Załącznik Nr 1 dochody

Załącznik Nr 2 wydatki

Załącznik Nr 3 nakłady inwestycyjne

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 14:21:05 | Data modyfikacji: 2009-11-04 14:24:26.

Uchwała nr XXII/131/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

 
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/131/2009 z dnia 28 sierpnia 2009r. Rady Gminy Kiełczygłów w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kiełczygłów.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 14:27:04 | Data modyfikacji: 2009-11-04 14:28:02.

Zobacz:
 2002 .  2003 .  2004 .  2005 .  2006 .  2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 .  PROTOKOŁY z obrad Rady Gminy Kiełczygłów .  nadal obowiązujące .  Następna sesja . 
Data wprowadzenia: 2009-11-04 14:27:04
Data modyfikacji: 2009-11-04 14:28:02
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl