bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
 > sesja 21
strona główna 

Uchwała nr XXI/122/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Załącznik Nr 1 dochody

Załącznik Nr 2 wydatki

Załącznik Nr 3 plan dotacji

Załącznik Nr 4 nakłady inwestycyjne

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 13:40:19 | Data modyfikacji: 2009-11-04 13:43:15.
 Uchwała nr XXI/123/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wynagrodzenia zasadniczego Wójta Gminy Kiełczygłów.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 13:44:45.

Uchwała nr XXI/124/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kiełczygłów.

 Uzasadnienie do uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 13:46:40.
  Uchwała nr XXI/125/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 dla Gminy Kiełczygłów.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 13:49:35 | Data modyfikacji: 2009-11-04 13:49:51.
  Uchwała nr XXI/126/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 13:51:56.
  Uchwała nr XXI/127/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 13:53:29.
  Uchwała nr XXI/128/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy, formie dożywiania w ramachy zadań własnych gminy i wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-04 13:57:58.

Zobacz:
   Uchwały 2002
   Uchwały 2003
   Uchwała 2004
   Uchwały 2005
   Uchwały 2006
   Uchwały 2007
   Uchwały 2008
   Uchwały 2009
   Uchwały 2010
   Uchwały 2011
   Uchwały 2012
   Uchwały 2013
   Uchwały 2014
   Uchwały 2015
   Uchwały 2016
   Uchwały 2017
   Uchwały 2018
   Uchwały 2019
   Uchwały 2020
   Uchwały 2021
   Uchwały 2022
   PROTOKOŁY z obrad Sesji Rady Gminy Kiełczygłów
   Imienny wykaz głosowania
   nadal obowiązujące
   Następna sesja
Data wprowadzenia: 2009-11-04 13:57:58
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl