bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
Komisje strona główna 

Komisje

KOMISJE stałe Rady Gminy kadencja 2018 -
2023Lista członków Komisji Gospodarki, Mienia i Finansów

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1 Ewa Sudak
Przewodniczący
2 Dawid Trzcina
Z-ca przewodniczącego
3 Ewa Boras
Członek
4 Bogdan Walaszczyk
Członek
5   Członek
6 Andrzej Kuberski
Członek

Lista członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1 Wiesława Pawełoszek
Przewodniczący
2 Anna Beśka
Z-ca przewodniczącego
3 Agata Niemczyńska
Członek
4 Adam Dubiński
Członek
5 Halina Iskra
Członek
6 Marcin Trzeciak Członek

Lista członków Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu i Ochrony Środowiska

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1 Bogdan Walaszczyk
Przewodniczący
2 Ewa Boras
Z-ca przewodniczącego
3 Dawid Trzcina
Członek
4 Anna Beśka
Członek
5 Ewa Sudak
Członek
6 Marcin Trzeciak Członek

Lista członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1 Andrzej Kuberski Przewodniczący
2 Agata Niemczyńska Z-ca przewodniczącego
3 Ewa Boras Członek
4 Dawid Trzcina Członek
5 Bogdan Walaszczyk Członek
6 Marcin Trzeciak Członek
7 Wiesława Pawełoszek Członek

 Lista członków Komisji Rewizyjnej

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1 Agata Niemczyńska Przewodniczący
2   Z-ca przewodniczącego
3 Wiesława Pawełoszek Członek
4 Agnieszka Golc Członek
5 Andrzej Kuberski Członek
6 Adam Dubiński Członek

 

 
Data wprowadzenia informacji 2003-02-14 10:42:00 Informację zaktualizowano 2022-04-08 12:27:23, wprowadzający: Marek Kula
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl