bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
Budżet strona główna 

Budżet

UCHWAŁY Budżetowe oraz zmiany w Budżecie
na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXIX/169/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXIX/170/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2018 - 2028

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-15 14:00:15 Informację zaktualizowano 2018-02-15 14:01:58, wprowadzający: Marek Kula

UCHWAŁA Budżetowa oraz zmiany do budżetu
i WPF na 2017 rok

UCHWAŁA NR XX/110/2017 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2017 rok

UCHWAŁA NR XX/111/2017 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2017 - 2028

UCHWAŁA NR XXII/121/2017 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXII/122/2017 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XXIII/132/2017 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIV/137/2017 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIV/139/2017 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIV/140/2017 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XXV/145/2017 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXV/146/2017 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

ZARZĄDZENIE NR 19/2017 WÓJTA GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Po

UCHWAŁA NR XXVI/152/2017 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVI/153/2017 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XXVII/162/2017 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2017 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-15 14:02:38, wprowadzający: Marek Kula

UCHWAŁY w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kiełczygłów na 2013 -
2022

Uchwała Nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2013 - 2022

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 13:38:24 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:50:52, wprowadzający: Marek Kula

UCHWAŁA w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kiełczygłów na 2013 -
2022

 Uchwała Nr XXIII/149/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2013 - 2022
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 13:37:55 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:51:06, wprowadzający: Marek Kula

UCHWAŁY w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kiełczygłów na 2011 -
2014

Uchwała Nr VIII/41/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr IX/47/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr X/51/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 14 października 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XI/62/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XII/67/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XIII/74/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 23 luty 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XIV/79/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 01 marca 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XV/85/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XVII/96/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XIX/109/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XX/117/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XXII/146/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-29 10:41:47 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:51:17, wprowadzający: Marek Kula

UCHWAŁY w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kiełczygłów na 2011 -
2014

Uchwała Nr V/11/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2011 - 2014

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-29 10:35:45 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:51:30, wprowadzający: Marek Kula

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Kiełczygłów na 2013r.

Uchwała Nr XXIV/155/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2013 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 13:29:18 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:51:38, wprowadzający: Marek Kula

Uchwała w sprawie budżetu Gminy
Kiełczygłów na 2013r.

 Uchwała Nr XXIII/148/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2013 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 13:26:31 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:51:47, wprowadzający: Marek Kula

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Kiełczygłów na 2012r.

Uchwała Nr XIII/73/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Uchwała Nr XIV/78/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 01 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Uchwała Nr XV/84/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Uchwała Nr XVI/93/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Uchwała Nr XVII/95/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Uchwała Nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 ror

Uchwała Nr XIX/108/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 ror

Uchwała Nr XX/116/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 ror

Uchwała Nr XXI/134/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 ror

Uchwała Nr XXII/145/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 ror

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-21 11:20:59 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:51:57, wprowadzający: Marek Kula

Uchwała w sprawie budżetu Gminy
Kiełczygłów na 2012r.

 Uchwala nr XII/66/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30grudnia2011r w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-01-18 15:30:33 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:52:25, wprowadzający: Marek Kula

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Kiełczygłów na 2011r.

Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Uchwała Nr VIII/40/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Uchwała Nr IX/46/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Uchwała Nr X/50/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 14 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Uchwała Nr XI/63/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Uchwała Nr XII/68/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-21 10:49:47 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:52:33, wprowadzający: Marek Kula

Uchwała w sprawie budżetu Gminy
Kiełczygłów na 2011r.

 Uchwała nr. V/10/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2011rok
Data wprowadzenia informacji 2012-01-18 15:27:49 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:52:46, wprowadzający: Marek Kula

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Kiełczygłów na 2010r.

Uchwała Nr XXVI/153/2010 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Załącznik Nr 1 - DOCHODY

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

Załącznik Nr 3 - DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH

Uchwała Nr XXVII/156/2010 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Załącznik Nr 1 - DOCHODY

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

Załącznik Nr 3 - PRZYCHODY I ROZCHODY

Załącznik Nr 4 - NAKŁADY INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 5 - PLAN DOTACJI

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH

Uchwała Nr XXVIII/161/2010 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Załącznik Nr 1 - DOCHODY

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

Załącznik Nr 3 - NAKŁADY INWESTYCYJNE

Uchwała Nr XXIX/164/2010 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 padziernika 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Załącznik Nr 1 - DOCHODY

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

Załącznik Nr 3 - NAKŁADY INWESTYCYJNE

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH

Uchwała Nr IV/8/2010 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Załącznik Nr 1 - DOCHODY

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

Załącznik Nr 3 - OCHRONA ŚRODOWISKA

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-21 10:30:38 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:52:55, wprowadzający: Marek Kula

Uchwała nr XXV/146/2010 Rady Gminy
Kiełczygłów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie
budżetu Gminy Kiełczygłów na 2010 rok

Uchwala Nr XXV 146 2010 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie budżetu gminy kiełczygłów na 2010 r.

Załącznik Nr 1 - DOCHODY

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

Załącznik Nr 3 - PLAN DOTACJI

Załącznik Nr 4 - OCHRONA ŚRODOWISKA

Załącznik Nr 5 - NAKŁADY INWESTYCYJNE

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-21 10:27:22 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:53:05, wprowadzający: Marek Kula

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Kiełczygłów na 2009r.

Uchwała nr XVIII/99/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Załącznik Nr 1wydatki

Załącznik Nr 2 nakłady inwestycyjne

Załącznik Nr 3 GFOŚiGW

Uchwała nr XIX/108/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Załącznik Nr 1 dochody

Uchwała nr XX/115/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 22 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Załącznik Nr 1 dochody

Załącznik Nr 2 wydatki

Załącznik Nr 3 przychody i rozchody

Załącznik Nr 4 nakłady inwestycyjne

Uchwała nr XXI/122/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Załącznik Nr 1 dochody

Załącznik Nr 2 wydatki

Załącznik Nr 3 plan dotacji

Załącznik Nr 4 nakłady inwestycyjne

Uchwała nr XXII/130/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Załącznik Nr 1 dochody

Załącznik Nr 2 wydatki

Załącznik Nr 3 nakłady inwestycyjne

Uchwała Nr XXIII/136/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany w budżecie

Załącznik Nr 1 - DOCHODY

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

Załącznik Nr 3 - NAKŁADY INWESTYCYJNE

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-05 12:34:49 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:53:15, wprowadzający: Marek Kula

Uchwała nr XVII/92/2008 Rady Gminy
Kiełczygłów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie
budżetu Gminy Kiełczygłów na 2009 rok

Uchwała nr XVII/92/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2009 rok

Załącznik Nr 1 dochody na 2009 r.

Załącznik Nr 2 wydatki na 2009 r.

Załącznik Nr 3 zadania zlecone

Załącznik Nr 4 alkohole

Załącznik Nr 5 przychody i rozchody

Załącznik Nr 6 źródła pokrycia deficytu

Załącznik Nr 7 GFOŚiGW

Załącznik Nr 8 nakłady inwestycyjne

Załącznik nr 9 prognoza długu na 2009-2014

Załącznik Nr 10 dochody budżetu państwa

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-05 12:16:42 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:53:23, wprowadzający: Marek Kula

Uchwała Nr XI/62/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Załącznik nakłady inwestycyjne

Zarządzenie Nr 7/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2008r.

Uchwała nr XIII/68/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008r.

Załącznik Nr1 dochody

załącznik Nr 2 wydatki

Załącznik Nr 3 nakłady inwestycyjne

Uchwała nr XIV/74/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawo

Załącznik Nr 1 - informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku

Załącznik Nr 2 - sprawozdanie za I półrocze 2008 roku - dochody

Załącznik Nr 3 - sprawozdanie za I półrocze 2008 roku - wydatki

Załącznik Nr 4 - informacja z wykonania GFOŚiGW

Załącznik Nr 5 - informacja z wykonania planu finansowego SPZPOZ za I półrocze 2008 roku

Załącznik Nr 6 - informacja z wykonania planu finansowego GBP za I półrocze 2008 roku

Uchwała nr XV/87/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Załącznik Nr 1 dochody

Załącznik Nr 2 wydatki

Załącznik Nr 3 nakłady inwestycyjne

Załącznik Nr 4 GFOŚiGW

Uchwała nr XVI/89/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Załącznik Nr 1 dochody

Załącznik Nr 2 wydatki

Uchwała nr XVII/93/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Załącznik Nr 1 dochody

Załącznik Nr 2 wydatki

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-06 10:48:30 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:53:33, wprowadzający: Marek Kula

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Kiełczygłów na 2008r.

 Zarządzenie Nr 3/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2008r.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-06 10:48:02 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:53:44, wprowadzający: Marek Kula
Uchwała Nr X/57/2008 z dnia 29 lutego 2008r. w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kiełczygłów
na 2008r.
 Budżet Gminy na 2008r.
Data wprowadzenia informacji 2008-03-13 10:57:58 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:55:21, wprowadzający: Marek Kula
 Uchwała Nr VI/30/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-06-06 13:15:17 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:55:37, wprowadzający: Marek Kula

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Kiełczygłów na 2007r.

 Uchwała Nr V/27/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-06-06 13:13:51 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:56:04, wprowadzający: Marek Kula
Uchwała Nr IV/20/2007 z dnia 27 lutego 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kiełczygłów
na 2007r.
 Budżet Gminy na 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-06-06 13:05:11 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:56:18, wprowadzający: Marek Kula

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Kiełczygłów na 2006r.

 Uchwała Nr XXV/156/2006 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2006r.
Data wprowadzenia informacji 2006-05-30 10:23:15 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:56:30, wprowadzający: Marek Kula
Uchwała Nr XXIV/150/2006 z dnia 24 lutego 2006r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kiełczygłów
na 2006r.
 Budżet Gminy na 2006r.
Data wprowadzenia informacji 2006-05-30 10:21:09 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:56:40, wprowadzający: Marek Kula
 Uchwała Nr XXIII 148 2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2006-05-30 10:17:35 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:56:50, wprowadzający: Marek Kula
 Uchwała Nr XXII 146 2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2006-05-30 10:16:35 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:57:08, wprowadzający: Marek Kula

Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy
Kiełczygłów na 2005r.

 Uchwała Nr XX 127 2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2006-05-30 10:10:09 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:57:30, wprowadzający: Marek Kula
Uchwała Nr XVIII/114/2005 z dnia 25 lutego 2005r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiełczygłów
na 2005r.
 Budżet gminy na 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-01-19 13:16:20 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:57:46, wprowadzający: Marek Kula
 Uchwała Nr XVII/111/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2006-01-19 13:13:30 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:58:01, wprowadzający: Marek Kula
 Uchwała Nr XVI/107/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2006-01-19 12:50:29 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:58:23, wprowadzający: Marek Kula
 Uchwała Nr XV/97/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2006-01-19 12:16:24 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:58:32, wprowadzający: Marek Kula

Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
Kiełczygłów na 2004r.

 Uchwała Nr XIV/91/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2006-01-19 12:08:31 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:58:41, wprowadzający: Marek Kula
Uchwała Nr XII/74/2004 z dnia 18 lutego 2004r. w
sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiełczygłów
na 2004r.
 Budżet gminy na 2004 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-01-19 11:28:54 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:58:48, wprowadzający: Marek Kula
Uchwała Nr IV/26/2003 z dnia 24 lutego 2003r. w
sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiełczygłów
na 2003r.
 Budżet gminy na 2003 r.
Data wprowadzenia informacji 2003-05-19 15:00:00 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:58:55, wprowadzający: Marek Kula
Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na
2003r.
 Uchwała Nr V/36/2003 ws. dokonania zmian w budżecie gminy na 2003r.
Data wprowadzenia informacji 2003-05-20 12:35:00 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:59:02, wprowadzający: Marek Kula
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl