bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów strona główna 

Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów w 2018 r.

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu
rozwoju sportu na terenie Gminy Kiełczygłów na
rok 2018

Zgodnie z uchwałą nr XXI/137/12 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kiełczygłów informujemy że, wpłynął w tej sprawie jeden wniosek. Niżej wymieniony wniosek zaopiniowano pozytywnie oraz przyznano dofinansowanie w następującej kwocie: 30.000,00zł

Rodzaj zadania:
„Prowadzenie zajęć sportowych piłki nożnej i siatkówki dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz udział w rozgrywkach sportowych”.

Nazwa oferenta, którego została wybrana oferta:
Ludowy Klub Sportowy w Kiełczygłowie, adres: 98-358 Kiełczygłów, Dryganek Duży 34A

Wysokość przyznanych środków na realizację zadania: 30 000-zł
( słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-09 09:21:16, wprowadzający: Marek Kula

Ogłoszenie o naborze wniosków o
udzielenie dotacji na wspieranie zadań z zakresu
rozwoju sportu na terenie Gminy Kiełczygłów na
2018r.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-26 13:07:41 Informację zaktualizowano 2018-01-02 12:25:54, wprowadzający: Marek Kula

Uchwała Nr XXI/137/2012 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kiełczygłów

Wzór wniosku i sprawozdania końcowego dotyczącego udzielenia dotacji z budżetu Gminy na wspieranie zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Kiełczygłów

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-26 13:08:23 Informację zaktualizowano 2018-01-02 12:24:39, wprowadzający: Marek Kula

Zobacz:
 Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów w 2018 r. .  Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów w 2019 r. .  Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów w 2020 r. . 
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl