bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
Informacje kwartalne strona główna 

Informacje kwartalne
 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-25 08:54:03, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-20 10:47:30, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-29 14:33:08, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-29 14:32:22, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-29 14:31:36, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-29 14:30:45, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-29 14:29:58, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-29 14:28:50, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-29 14:28:04, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-29 14:27:12, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-23 16:02:11, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-24 10:47:26, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-31 09:26:05, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-31 08:13:07, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-31 08:12:03, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-31 08:11:04, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-31 08:10:11, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-31 08:08:38, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-31 08:06:34, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-31 08:05:50, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-31 08:05:01, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-27 11:16:38, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-20 08:27:07, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-22 14:56:23, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-23 13:58:32, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-23 13:57:57, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-23 13:56:54, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-23 13:56:22, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-23 13:55:50, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-23 13:55:12, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-23 13:54:38, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-23 13:54:03, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-21 14:52:36, wprowadzający: Marek Kula

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu
Gminy Kiełczygłów za okres 01.01.2015 r. do
30.09.2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-16 14:58:26 Informację zaktualizowano 2015-11-16 14:59:26, wprowadzający: Marek Kula

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu
Gminy Kiełczygłów za okres 01.01.2015 r. do
30.06.2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-21 07:54:27, wprowadzający: Marek Kula

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu
Gminy Kiełczygłów za I kwartał 2015r

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-27 10:18:21 Informację zaktualizowano 2015-04-27 10:19:04, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-28 11:11:09, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-19 14:27:44, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-19 14:27:11, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-19 14:26:46, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-19 14:26:17, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-19 14:25:22, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-19 14:24:45, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-19 14:24:21, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-19 14:22:55, wprowadzający: Marek Kula

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu
Gminy Kiełczygłów za I kwartał 2014r.
 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 14:28:11, wprowadzający: Marek Kula

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu
Gminy Kiełczygłów za III kwartał 2013r.
 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-18 09:34:09 Informację zaktualizowano 2013-10-18 09:35:41, wprowadzający: Marek Kula

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu
Gminy Kiełczygłów za II kwartał 2013r.
 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-19 13:59:24, wprowadzający: Marek Kula
Informacja z wykonania budżetu Gminy
Kiełczygłów za 2012 rok
 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-24 13:07:57, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-24 13:06:49, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-24 13:06:17, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-24 13:05:58, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-24 13:05:38, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-24 13:05:15, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-24 13:04:51, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-24 13:04:25, wprowadzający: Marek Kula

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu
Gminy Kiełczygłów za I kwartał 2013r.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-23 11:41:57, wprowadzający: Marek Kula
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy
Kiełczygłów za III kwartał 2012r.
 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-26 08:35:47, wprowadzający: Marek Kula
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu
Gminy Kiełczygłów za II kwartał 2012r.
 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-20 14:39:45 Informację zaktualizowano 2012-07-20 14:40:57, wprowadzający: Marek Kula
Informacja z wykonania budżetu Gminy
Kiełczygłów za 2011 rok
 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 11:19:10, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 11:17:54, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 11:17:40, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 11:17:25, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 11:17:11, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 11:15:49, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 11:15:24, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 11:15:05, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 11:14:40, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 11:14:19, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 11:13:48, wprowadzający: Marek Kula
Kwartalna informacja
 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-23 12:59:04, wprowadzający: Marek Kula
OBWIESZCZENIE
 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-10 10:35:28, wprowadzający: Marek Kula
Kwartalna Informacja
 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-20 07:54:35, wprowadzający: Marek Kula

Kwartalna INFORMACJA
 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-29 08:24:18 Informację zaktualizowano 2011-06-03 09:39:16, wprowadzający: Marek Kula
 Wykonanie budżetu Gminy Kiełczygłów za 2010r.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-31 11:25:58 Informację zaktualizowano 2011-06-03 09:34:22, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 08:56:55 Informację zaktualizowano 2011-06-03 09:37:32, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 08:58:10 Informację zaktualizowano 2011-06-03 09:37:18, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 08:58:28 Informację zaktualizowano 2011-06-03 09:37:05, wprowadzający: Marek Kula

Kwartalna informacja
 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-29 09:35:31 Informację zaktualizowano 2011-06-03 09:35:18, wprowadzający: Marek Kula
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2010r. w ramach zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Data wprowadzenia informacji 2011-05-31 11:34:15 Informację zaktualizowano 2011-06-03 09:34:37, wprowadzający: Marek Kula
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. ktorym w zakresie podatków lib opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, lub rozlożono spłatę na raty w kwocie przewyzszajacej 500zł oraz ktorym udzielono pomocy publicznej za 2010r.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-31 11:35:26 Informację zaktualizowano 2011-06-03 09:34:30, wprowadzający: Marek Kula

Zobacz:
   2010
   2019
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl