Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Dane
Preferencyjna sprzedaż węgla
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Petycje
RAPORT O STANIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW
KWALIFIKACJE WOJSKOWE
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Programy współpracy Gminy Kiełczygłów z organizacjami pozarządowymi
Sygnalista
Prawo lokalne
Wzór formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego
Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kiełczygłów
Statut Gminy Kiełczygłów
REGULAMINY URZĘDU GMINY KIEŁCZYGŁÓW
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Sieradzu II
Strategia rozwoju
OBWIESZCZENIA Wojewody Łódzkiego
OBWIESZCZENIA - Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
OGŁOSZENIA - wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy
OBWIESZCZENIA - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Gminna Ewidencja Zabytków
Decyzje komunalizacyjne
Ochrona Środowiska
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
Decyzje Komunalizacyjne ws. Dróg
Rejestr Instytucji Kultury
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Metryczki subwencji oświatowej
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Informacje kwartalne
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
° Wybory Prezydenta RP 2010
° Wybory Samorządowe 2010
° Wybory Parlamentarne 2011
° Wybory do Parlamentu Europejskiego
° Wybory Samorządowe 2014
° Wybory Prezydenckie 2015
° Referendum 2015
° Wybory Parlamentarne 2015
° Wybory Samorządowe 2018
° WYBORY do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019r.
° Wybory do Izb Rolniczych - 2019
° Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
° Wybory Prezydenckie 2020
° Wybory UZUPEŁNIAJĄCE - Okręg wyborczy Nr 14
° Wybory UZUPEŁNIAJĄCE - Okręg wyborczy Nr 8
° Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
° Wybory do Izb Rolniczych 2023
° Wybory Samorządowe - 2024
° WYBORY do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2024r.
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Lista osób korzystających ze zwrotu akcycy za paliwo rolnicze
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 WYBORY !!! > Wybory Samorządowe - 2024 strona główna 

Wybory Samorządowe - 2024
News zdjęcie id 1755 Informacja w sprawie
sprawozdań finansowych komitetów wyborczych


 

 
Data wprowadzenia informacji 2024-04-11 10:17:10, wprowadzający: Marek Kula
Wyniki wyborów na Wójta Gminy Kiełczygłów i
do Rady Gminy Kiełczygłów

Poniżej podajemy do publicznej wiadomości wygenerowane w systemie Wsparcia Organów Wyborczych elektroniczne wersje dokumentów:

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY KIEŁCZYGŁÓW

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW - WYNIKI WSZYSTKICH OKRĘGÓW WYBORCZYCH

 
Data wprowadzenia informacji 2024-04-09 09:54:58 Informację zaktualizowano 2024-04-09 12:30:30, wprowadzający: Marek Kula
INFORMACJA - rozpoczecie prac OKW w Gminie
Kiełczygłów

INFORMACJA - rozpoczecie prac OKW w Gminie Kiełczygłów

 
Data wprowadzenia informacji 2024-04-05 10:19:36, wprowadzający: Marek Kula
Uchwała Nr 5/2024 Powiatowej Komisji Wyborczej w
Pajęcznie z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zasad
i trybu pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w
Pajęcznie w dniach 6 i 7 kwietnia 2024 r.

Uchwała Nr 5/2024 Powiatowej Komisji Wyborczej w Pajęcznie z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zasad i trybu pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w Pajęcznie w dniach 6 i 7 kwietnia 2024 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2024-04-04 10:27:52 Informację zaktualizowano 2024-04-04 11:40:28, wprowadzający: Marek Kula
Informacje o składach Obwodowych Komisji
Wyborczych oraz pełnionych funkcjach w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa w Kiełczygłowie, ul. Tysiąclecia 8

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Budynek OSP Huta, Huta

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Szkoła Podstawowa w Chorzewie, Chorzew 4

 
Data wprowadzenia informacji 2024-04-02 10:39:10, wprowadzający: Marek Kula
Informacja w sprawie bezpłatnego transportu na
wybory

Wójt Gminy Kiełczygłów informuje, że zgodnie z z art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) dla zainteresowanych Wyborców, w celu ułatwienia im możliwości wzięcia udziału w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Gmina uruchomi linie autobusowe, które będą podwozić do lokali wyborczych Mieszkańców poszczególnych miejscowości.


Poniżej zamieszczamy rozkłady jazdy dla każdej linii do pobrania lub wydrukowania. Rozkłady jazdy będą też wywieszone na przystankach autobusowych.


 

Dojazd do lokalu wyborczego Nr 1 Szkoła Podstawowa Kiełczygłów

Dojazd do lokalu wyborczego Nr 2 OSP Huta

Dojazd do lokalu wyborczego Nr 3 Szkoła Podstawowa Chorzew

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-28 09:36:12 Informację zaktualizowano 2024-03-28 09:45:48, wprowadzający: Marek Kula
POSTANOWIENIE NR 129/2024 Komisarza Wyborczego w
Sieradzu II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie
Kiełczygłów
 POSTANOWIENIE NR 129/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kiełczygłów
Data wprowadzenia informacji 2024-03-18 15:05:43, wprowadzający: Marek Kula
POSTANOWIENIE NR 147/2024 Komisarza Wyborczego w
Sieradzu II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie
zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji
wyborczych w wyborach organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
7 kwietnia 2024 r.
 POSTANOWIENIE NR 147/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Data wprowadzenia informacji 2024-03-18 15:03:50, wprowadzający: Marek Kula
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w
Kiełczygłowie z dnia 18 marca 2024 r. o
zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach
Wójta Gminy Kiełczygłów zarządzonych na
dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kiełczygłowie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kiełczygłów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-18 12:18:44 Informację zaktualizowano 2024-03-18 12:30:56, wprowadzający: Marek Kula
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w
Kiełczygłowie z dnia 18 marca 2024 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w
wyborach do Rady Gminy Kiełczygłów
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kiełczygłowie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kiełczygłów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-18 11:38:23 Informację zaktualizowano 2024-03-18 12:28:21, wprowadzający: Marek Kula
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w
Kiełczygłowie z dnia 18 marca 2024 r. o
przyznanych numerach list kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Kiełczygłów
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kiełczygłowie z dnia 18 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kiełczygłów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Data wprowadzenia informacji 2024-03-18 11:22:24, wprowadzający: Marek Kula
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z
dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list
kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu
Pajęczańskiego zarządzonych na dzień 7
kwietnia 2024 r.
 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Pajęczańskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Data wprowadzenia informacji 2024-03-18 11:11:26, wprowadzający: Marek Kula
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z
dnia 13 marca 2024 r. o przyznanych numerach list
kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku
Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7
kwietnia 2024 r.
 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 13 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Data wprowadzenia informacji 2024-03-18 11:11:02, wprowadzający: Marek Kula
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
12 marca 2024 r. o przyznanych numerach list
kandydatów na radnych w wyborach organów
jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych
na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Data wprowadzenia informacji 2024-03-18 11:10:29, wprowadzający: Marek Kula
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w
Kiełczygłowie o zasadach i terminie losowania
jednolitych numerów dla list kandydatów na
radnych w wyborach zarządzonych na dzień 7
kwietnia 2024 r.
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kiełczygłowie o zasadach i terminie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Data wprowadzenia informacji 2024-03-15 15:04:06, wprowadzający: Marek Kula
Protokoły losowań składów Obwodowych Komisji
Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7
kwietnia 2024 r. z dnia 15.03.2024

Protokół z losowania składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Kiełczygłów

Protokół z losowania składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Hucie

Protokół z losowania składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Chorzewie

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-15 14:35:15, wprowadzający: Marek Kula
Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z
dnia 11 marca 2024 r. o dacie i godzinie losowania
o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu
wyborczego w wyborach organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
7 kwietnia 2024 r.
 Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 11 marca 2024 r. o dacie i godzinie losowania o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Data wprowadzenia informacji 2024-03-14 08:52:45, wprowadzający: Marek Kula
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 5
marca 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych oraz możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w
wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7
kwietnia 2024 r.
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 5 marca 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Data wprowadzenia informacji 2024-03-05 14:47:31 Informację zaktualizowano 2024-03-05 14:52:03, wprowadzający: Marek Kula
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Kiełczygłowie z dnia 4 marca 2024r. ws.
dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów
na radnych w okręgu wyborczym nr 3
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kiełczygłowie z dnia 4 marca 2024r. ws. dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 3
Data wprowadzenia informacji 2024-03-04 16:19:46, wprowadzający: Marek Kula
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w
Kiełczygłowie powołanej w celu przeprowadzenia
wyborów organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia
2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kiełczygłowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach
Data wprowadzenia informacji 2024-02-28 14:40:34, wprowadzający: Marek Kula
Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w
Kiełczygłowie z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie
wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji
Wyborczej w Kiełczygłowie powołanej do
przeprowadzenia wyborów organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
7 kwietnia 2024 r.
 Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Kiełczygłowie z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kiełczygłowie powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Data wprowadzenia informacji 2024-02-28 08:15:45, wprowadzający: Marek Kula
Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w
Kiełczygłowie z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie
wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej
w Kiełczygłowie powołanej do przeprowadzenia
wyborów organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia
2024 r.
 Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Kiełczygłowie z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kiełczygłowie powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Data wprowadzenia informacji 2024-02-28 08:14:22, wprowadzający: Marek Kula
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU II z
dnia 27 lutego 2024 r.o miejscu, czasie i sposobie
zgłaszania kandydatów do składów obwodowych
komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych
na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU II z dnia 27 lutego 2024 r.o miejscu, czasie i sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Data wprowadzenia informacji 2024-02-28 08:00:39, wprowadzający: Marek Kula
POSTANOWIENIE NR 114/2024 Komisarza Wyborczego w
Sieradzu II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie
zwołania pieiwszych posiedzeń terytorialnych
komisji wyborczych w wyborach organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
7 kwietnia 2024
 POSTANOWIENIE NR 114/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pieiwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024
Data wprowadzenia informacji 2024-02-26 19:49:29, wprowadzający: Marek Kula
POSTANOWIENIE NR 96/2024 Komisarza Wyborczego w
Sieradzu II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie
powołania Gminnej Komisji Wyborczej w
Kiełczygłowie
 POSTANOWIENIE NR 96/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Kiełczygłowie
Data wprowadzenia informacji 2024-02-26 19:48:18, wprowadzający: Marek Kula
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z
dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania
dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków
terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu,
dacie i godzinie losowania kandydatów do
składów tych komisji
 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
Data wprowadzenia informacji 2024-02-23 12:05:43, wprowadzający: Marek Kula
Obwieszczenie Starosty Pajęczańskiego z dnia 6
lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich
granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych
w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej
Komisji Wyborczej w Pajęcznie w wyborach organów
jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych
na dzień 7 kwietnia 2024 r
 Obwieszczenie Starosty Pajęczańskiego z dnia 6 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Pajęcznie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r
Data wprowadzenia informacji 2024-02-19 12:11:46, wprowadzający: Marek Kula
ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 14
lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia koordynatora
gminnego do spraw obsługi informatycznej w
wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w
wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Data wprowadzenia informacji 2024-02-14 11:56:19 Informację zaktualizowano 2024-02-14 11:58:18, wprowadzający: Marek Kula
ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 07
lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze
Gminy Kiełczygłów miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz
wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 07 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kiełczygłów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych bior

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-08 14:20:49, wprowadzający: Marek Kula
Komunikat Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z
dnia 30 stycznia 2024 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-31 11:42:25, wprowadzający: Marek Kula
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 7
lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich
granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych
w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej
Komisji Wyborczej w Kiełczygłowie w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 7 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kiełczygłowie w wyborach organów jednost

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-08 12:42:03 Informację zaktualizowano 2024-02-08 12:45:30, wprowadzający: Marek Kula
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o
warunkach udziału obywateli polskich w wyborach
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-08 12:46:41, wprowadzający: Marek Kula
Informacja o upływie terminów związanych z
uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz
wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania
ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na
dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-08 12:53:02, wprowadzający: Marek Kula
Informacja o uprawnieniach wyborców
niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy
najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Zgłoszenie zamiaru głos. korespondencyjnego

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-08 12:55:44, wprowadzający: Marek Kula
wersja do druku